tirsdag 14. januar 2014

Årsmøte 9. februar kl. 18 i Idrottshuset

Årsmøte vert 09.02.2014 kl. 18:00 i Idrottshuset. Saker til handsaming lyt vera innsendt innan sundag 26.01.2014. Me vonar medlemmane stiller opp på møte og seier si meining om korleis me best mogeleg skal drifta klubben! Det vert òg mogeleg å få prøva klede (det vert fleire utskiftingar på sponsorar, og for at alle skal ha oppdaterte klede går klubben inn og sponsar klespakker). Medlemskapsgiro for 2014 vert sendt ut etter årsmøte!