tirsdag 28. februar 2012

Bestilling av klede

Hugs fristen innan 1. mars. Informasjonen du treng om kleda finn du på sida klede. Om du treng muntleg informasjon ta kontakt med Johnny. Kontaktinfo finn du på samme side.

mandag 27. februar 2012

Knallsterke 1.plassar i BKK-turrenn på Dalane

Mange flotte prestasjonar på Bulken i helga. Rapportar melder om gnistrande skiføre i flott vinterver.

onsdag 22. februar 2012

Heilårslisens

Dei som ynskjer heilårslisens: send epost til rune.herheim@psych.uib.no for å bestilla. Du må gje beskjed om du vil ha vanleg eller utvida (betre forsikring). Heilårslisens betyr òg at du slepp å kjøpa eingongslisens for kvart ritt du stiller opp i. Klikk her for å sjå oppskrift for utskrift av lisens. Meir infor: http://www.sykling.no/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx.

onsdag 8. februar 2012

Medlemskontingenten

I desse dagar mottek du den kjekkaste fakturaen i året. Medlemskapet i Vossevangen CK!