tirsdag 19. februar 2019

Årsmøte!


Årsmøte i Vossevangen CK!
Årsmøte vert halde i kjellaren på Peppes Pizza sundag 24.2 kl 19.30.
Saksliste som fylgjer;
...
1. Godkjenne stemmeberetta.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Val av ordstyrar, referent og to medlemmar til å signere protokoll.
4. Årsmelding og rekneskap.
5. Medlemskontingent 2019.
6. Innkomne framlegg.
7. Val

Saker som ein ynskjer å melde til årsmøtet kan sendast undertegna på dagtore.roe@gmail.com innan 20.2.19.

Venleg helsing Styret.