tirsdag 14. juni 2022

Johan Berge Børsheim til topps i Skageskogen

I kveld gjekk det tredje rittet i årets sykkelbutikk-cup. I 14 grader og solskin viste Bergen fram sine beste sider, men mykje regn i forkant gjorde til at løypa hadde fleire meget fuktige og gjørmete parti.

Johan Berge Børsheim viste at han har tatt kjempesteg i terrenget og var klart sterkast i dag. Rune Herheim på andre og Geir Ove Byrkje på tredje sytte for storeslem til Vossevangen CK denne junikvelden i Bergen. Veldig morro med spreke ungdomar i klubben! Sjå fleire bilete under.

lørdag 11. juni 2022

Bergsdalen opp: Kanondag for VCK

I dag gjekk Bergsdalen opp av stabelen, ei motbakketevling der rittet starta 11:30, løpet 11:40 og rulleski rennet 11:50. Vossevangen CK fekk alle sine inn topp ni. Den som imponerte mest var 14 år gamle Ola Blikberg Herheim med ein 3. plass og tida 14:19, kun slått av proffryttar Ådne Holter frå Uno-X og Andreas Hosøy frå Fana SK. Thomas Vethe har

tirsdag 7. juni 2022

Ola med fine ritt på Fana tre-dagers

Denne helga skipa Fana Sykkel til Fana tre-dagers. Dette er ein del av den nasjonale Joker-serien for ungdomsritt med fire ritt på tre dagar. Ola Blikberg Herheim frå Vossevangen CK syklar i 15–16 årsklassen. Dette er ein sterk klasse, og i år stilte dei fleste av dei beste i landet. Ola har delteke på ein del

lørdag 14. mai 2022

Dobbeltsiger til Ola og Johan

Sist onsdag gjekk fyrste ritt av årets Sykkelbutikken cup av stabelen på Milde, Hjellestad. Vossevangen CK stilte med fire ryttarar. Ola Blikberg Herheim og Johan Berge Børsheim tok ein fin-fin dobbeltsiger i klassen

torsdag 21. april 2022

Fellestreningar våren 2022

Det er strålande vær om dagen og det er på tide å erklæra sykkelsesongen for offisielt opna. Me har to fellestreningar i veka, tysdagar og torsdagar, med oppmøte kl. 18 på Amfi. Oppstart vert i dag 21. april! Nytt av året er at me samkøyrer meir med Voss SK. Begge klubbane møtes på Amfi kl. 18, og vonaleg vert me så mange på treningane at me kan dela oss inn i grupper etter kva fart ein ynskjer å halda. Alle er velkomne, både nye og gamle medlemmer! Spre bodskapen og vel møtt!onsdag 9. mars 2022

Søknad om stønad

Dei som skal satsa aktivt komande sesong kan søkja klubben om støtte. Stønaden kan nyttast til reise, opphald, påmelding og lisens (ikkje til kjøp av utstyr). Vilkår ein legg vekt på ved tildeling: Resultat frå tidlegare år og Alder og utviklingspotensiale. 

Alle utøvarar som får tildelt stønad skal signera kontrakt med klubben før utbetaling kan skje. Utbetaling vil berre skje om villkåra i kontrakt er oppfylt. Utøvarar med lisens i Vossevangen CK men som i tillegg har kommersiell og/eller sportsleg tilknyting til andre  team/sponsorlag, vil verta prioritert bak dei som satsar for fullt gjennom klubben.

Søknadsfrist er 22.3.2022 for komande sesong. Styret tek atterhald om tilstrekkeleg økonomi. Reglane kan endrast på årsmøtet. Søknad skal sendast til vossevangen.ck@gmail.com 

NB: Minner alle om å registrera seg i det nye digitale medlemsregisteret vårt i Hoopit!

Årsmøte 29.3 kl. 20

Inkalling til årsmøte 2022
Vossevangen cykleklubb

Tid: Tysdag 29. mars kl. 20:00
Stad: Peppes pizza

Sakslista:
1. Opning
2. Godkjenning av kven som har røysterett
3. Godkjenning av innkallinga og sakslista
4. Val av dirigent og to representantar til å underskriva protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap og budsjett
7. Fastsetjing av medlemskontigenten 2022
8. Martin informerer om Hoopit, vårt nye medlemssystem
9. Rune Herheim informerer om ritt
10. Innkomne forslag
11. Jørund Rong informerer om Tour of Norway
12. Val

Forslag til andre saker som ein ynskjer handsama på årsmøte må væra styre i hende innan 22. mars 2022.

Styret Vossevangen Cykleklubb