lørdag 14. mai 2022

Dobbeltsiger til Ola og Johan

Sist onsdag gjekk fyrste ritt av årets Sykkelbutikken cup av stabelen på Milde, Hjellestad. Vossevangen CK stilte med fire ryttarar. Ola Blikberg Herheim og Johan Berge Børsheim tok ein fin-fin dobbeltsiger i klassen

torsdag 21. april 2022

Fellestreningar våren 2022

Det er strålande vær om dagen og det er på tide å erklæra sykkelsesongen for offisielt opna. Me har to fellestreningar i veka, tysdagar og torsdagar, med oppmøte kl. 18 på Amfi. Oppstart vert i dag 21. april! Nytt av året er at me samkøyrer meir med Voss SK. Begge klubbane møtes på Amfi kl. 18, og vonaleg vert me så mange på treningane at me kan dela oss inn i grupper etter kva fart ein ynskjer å halda. Alle er velkomne, både nye og gamle medlemmer! Spre bodskapen og vel møtt!onsdag 9. mars 2022

Søknad om stønad

Dei som skal satsa aktivt komande sesong kan søkja klubben om støtte. Stønaden kan nyttast til reise, opphald, påmelding og lisens (ikkje til kjøp av utstyr). Vilkår ein legg vekt på ved tildeling: Resultat frå tidlegare år og Alder og utviklingspotensiale. 

Alle utøvarar som får tildelt stønad skal signera kontrakt med klubben før utbetaling kan skje. Utbetaling vil berre skje om villkåra i kontrakt er oppfylt. Utøvarar med lisens i Vossevangen CK men som i tillegg har kommersiell og/eller sportsleg tilknyting til andre  team/sponsorlag, vil verta prioritert bak dei som satsar for fullt gjennom klubben.

Søknadsfrist er 22.3.2022 for komande sesong. Styret tek atterhald om tilstrekkeleg økonomi. Reglane kan endrast på årsmøtet. Søknad skal sendast til vossevangen.ck@gmail.com 

NB: Minner alle om å registrera seg i det nye digitale medlemsregisteret vårt i Hoopit!

Årsmøte 29.3 kl. 20

Inkalling til årsmøte 2022
Vossevangen cykleklubb

Tid: Tysdag 29. mars kl. 20:00
Stad: Peppes pizza

Sakslista:
1. Opning
2. Godkjenning av kven som har røysterett
3. Godkjenning av innkallinga og sakslista
4. Val av dirigent og to representantar til å underskriva protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap og budsjett
7. Fastsetjing av medlemskontigenten 2022
8. Martin informerer om Hoopit, vårt nye medlemssystem
9. Rune Herheim informerer om ritt
10. Innkomne forslag
11. Jørund Rong informerer om Tour of Norway
12. Val

Forslag til andre saker som ein ynskjer handsama på årsmøte må væra styre i hende innan 22. mars 2022.

Styret Vossevangen Cykleklubb

tirsdag 22. februar 2022

Tinging av nye Vossevangen CK klede

No kan du tinga deg nye bunad for sesongen! Nettbutikken er open fram til og med måndag 28. februar! Klikk deg inn på denne lenkja for å koma til nettbutikken. Dei som har konto frå før kan bruka same påloggingsinfo som før, de andre må registrera ny konto. 

NB: Det er viktig at de les gjennom informasjonen som ligg under fana INFO. Der forklarar dei om dei to modellane dei har, Icon og Epic, om leveringsinformasjon og storleikar. Du kan ikkje levera innatt kle viss dei ikkje passar, så gå over kroppen din og ta ærlege mål av bryst, mage og hofter. De veit kva proffsyklistane seier: ta mål to gonger, tinga ei gong.


Klubben støttar nok ei gong 50 % av prisen på alle kle i klubb-design til alle betalande medlemmer – prisane er justerte i nettbutikken. 

NB: Alle som skal sykla ritt og ynskjer å få refundert startkontingentar må sykla i årets modell.

Me fekk heilt nytt design i fjor, så det er likt som i fjor, men i år har me fått ny sponsor i Lirhus maskin på armane og Endeve har fått ny logo på stjærten.

torsdag 10. februar 2022

Prøving av sykkelklede 15.-16. februar

Vyrde alle Vossevangen CK medlemmer! 

Kleslevrandøren vår, Bioracer, kjem med nytt design på alle kleda sine. Det inneber at alle som skal kjøpa kle må prøva storleikar før dei tingar. Ørjan får ein komplett prøvekolleksjon tilsendt slik at alle må ta turen til Endeve, sykkelavdelinga, tysdag 15. og onsdag 16. mellom klokka 9-17 begge dagar for å prøva. Spre bodskapen!lørdag 18. september 2021

Tipp topp terrengsykkeldag i Bømoen

Klette, nr. 1 raud løypa
I dag skipa Vossevangen CK til det femte og siste rittet i Sykkelbutikkøppen. I strålande haustvær og flotte forhold storkosa over 50 born, ungdomar og vaksne seg på dei utrulege stiane i Bømoen. Hans Inge Klette frå arrangørklubben viste seg som den sterkaste av dei som sykla tre rundar og vann på tida 46:25. Kristian Ellertsen frå Dragefjelle løpeklubb og Rune Herheim fro Vossevangen CK kjempa om