mandag 2. februar 2015

Årsmøte, tinging av klede og ymse anna


Det vert årsmøte i Vossevangen CK vert sundag 22.02.2015 kl. 19:00 hjå Fitness1 i Vangsgata, 2.etg. Saker til handsaming lyt vera komne til styret innan 13.02.2015. Send til: Vossevangenck@gmail.com
 
Tinging av klede: Me opnar nettbutikken og tek imot tingingar fram til måndag 23.02.2015. Klubben støttar som i fjor opp med 40 % rabatt på oridinære prisar. Sjå meir detaljar under.
 
Fellestur til Mallorca; Minner om klubben sin