lørdag 23. mars 2019

VCK medlemskap 2019!!

Ein ny sykkelsesong er på gang, og det er på tide å fornya medlemskapet i VCK.


Medlemssatsane er:
Enkeltmedlem kr 300,-
Familiemedlemskap kr 450,-
Ungdomsmedlem(under 20år) kr 100,-
Støttemedlem kr 100,-
Betaling skjer til kontonr: 3480.11.59526 innan 15.april


Merk betalinga med kven det gjeld, hugs at dei som nyttar familiemedlemskap må senda inn navn og fødselsnummer til alle i familien, dette gjer du på e-mail: erlendme@hotmail.com


Her kan du tinga lisens: www.eqtiming.no
Hugs at eit medlemskap for 2019 er ein forutsetning for å få støtte til dei nye sykkelkleda som er på veg, sykkelritt, treningsleir osv.

 Velkommen som medlem i VCK.