torsdag 30. mars 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøte Vossevangen Cykleklubb
Tid: Sundag 16. april kl. 19.30
Stad: Peppes pizza

Sakslista:
1. Opning
2. Godkjenning av røysteføre
3. Godkjenning av innkalling og sakslista
4. Val av dirigent og to representantar til å underskriva protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap og budsjett
7. Fastsetjing av medlemskontingent 2023
8. Talentsatsing i regi av NCF Region Vest (Rune kjem med info)
9. Info om arrangering av ritt (Rune Herheim)
10. Drøfting av samanslåing av VCK og Voss SK
11. Innkomne forslag
12. Val

Forslag til andre saker som ein ynskjer skal handsamast på årsmøte må vera styret i hende innan 10. april 2023.

Styret Vossevangen Cykleklubb

mandag 13. mars 2023

Tinging av Vossevangen CK klede!

No kan du tinga deg nye klede til sesongen! Nettbutikken er open fram til og med måndag 20. mars! Klikk deg inn på denne lenkja for å koma til nettbutikken. Dei som har konto frå før kan bruka same påloggingsinfo som før, de andre må registrera ny konto.

NB: Det er viktig at de les gjennom