torsdag 15. november 2012

No kan me smøra ski!

I dag har Steinar Røthe lært syklistar å smøra ski! Det vil seia, fyrst lærte han oss kor viktig, og til tider vanskeleg, det kan vera å få tak i gode ski. Deretter sa Steinar litt om festevoks og klister, og han demonstrerte kor lett dette eigentleg er å få fordelt utover skiene. Det er mogeleg at han fekk det til å sjå lettare ut enn kva det eigentleg er ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar