fredag 7. februar 2014

Saksliste for årsmøtet 9.2. kl 18, Idrottshuset

Åsmøte Vossevangen CK
Tid: Sundag 09. februar 2014 kl. 18:00
Stad: Idrottshuset ved Idrottsplassen.
Enkel servering

NB: Det vert òg høve til å prøva sykkelklede.

Saksliste:
1. Opning – val av skrivar.
2. Godkjenning av røysterettar.
3. Godkjenning av inkalling og saksliste.
4. Val av dirigent og to representantar til å underskrive protokoll.
5. Årsmelding.
6. Rekneksap 2013.
7. Inkomne framlegg.
       a. Stønad til Vossabadet
8. Fastsetjing av medlemspengar 2014.
9. Budsjett 2014.
10. Val.
11. Eventuelt.

Styret i Vossevangen CK.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar