onsdag 19. april 2017

Felles vår-tur 12-13 Mai!

Felles vår-tur 12-13 Mai!
Godtfolk, me freistar også i år å få til det som etter kvart har blitt VCK sin årlege sykkeltur "Rundt Hardanger". Me syklar i underkant av 10 mil fyrste dag, og som vanleg vert det overnatting, middag og sosialt samvær i Jondal. 
Morgonen etter syklar me ruta Jondal, Herand, Utne, Odda, Kinsarvik, Ulvik, Voss. Denne dagen vert det i underkant av 20 mil. Her vert det som vanleg stopp på stamstaden Smelt Cafè i Odda, samt bunkring i Ulvik.
Me vil freista å få på plass transport av klede / utstyr i form av fylgjebil. Turen vert gratis for medlemmar av klubben, og sjølv om ein naturleg nok må vera i ein viss form for å gjennomføre ein slik distanse, køyrer me samla og hjelper kvarandre. Me skal ha alle med oss heimatt!
Vonar så mange som mogleg finn lyst og anledning til å vera med. For å hjelpe oss i styret mht planlegging etc set me frist for påmelding fredag 28. April. Dette kan gjerast i tur-tråden på Vossevangen si Facebook-side, eller på telefon 9690 2216 til Dag Tore. 

Estimert tidsskjema er avreise Voss fredag 12.5 kl. 15.00 og ankomst Voss laurdag 13.5 kl. 16.00.

Vonar DU har lyst å vera med!

Sportsleg helsing
Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar