søndag 18. februar 2018

Årsmøte Vossevangen CKÅrsmøte vert holdt på Peppes Pizza si konferanseavdeling, sundag 4.3.18 kl. 19.30. Lett traktering kan påregnast.
Saksliste som fylger;
...
1. Val av ordstyrar og referent, samt to medlemmar til å signere protokoll.
2. Godkjenning av saksliste
3. Godkjenning av årsmelding
4. Godkjenning av årsregnskap
5. Fastsetjing av medlemskontingent 2018
6. Innkomne saker
Ber om at eventuelle saker vert meldt styret innan 28.2.
7. Val

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar