mandag 17. februar 2020

Årsmøte 2020Innkalling til årsmøte i Vossevangen CK

Voss, 15.2.20

 
Vossevangen CK – Årsmøte 8.mars k. 19.30Saksliste:

 
1.Godkjenning av stemmerett.
2.Godkjenning av innkalling og saksliste.
3.Val av dirigent, referent, samt to medlemmar til å signere protokoll.
4.Gjennomgang av årsmelding for klubben.
5.Gjennomgang av årsregnskap.
6.Sakshandsaming innkomne saker.
7.Fastsetjing av medlemskontingent.
8.Val.

Saker som ein ynskjer å melde til årsmøtet kan sendast til vossevangen.ck@gmail.com


Møtet vert halde i kjellaren på Peppes Pizza. Lett servering kan påregnast.

 


Helsing Styret i klubben.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar