lørdag 23. januar 2021

Årsmøte 2021

 


Årsmøte i Vossevangen CK!

Årsmøte vert halde sundag 28.2 kl 19.30. Kvar møtet skal haldast og om me må ta det digitalt kjem an på kor mangen me blir og korleis covid-situasjonen er når det nærmar seg.
Me er derfor avhengig av å ha ei påmelding til møtet, du kan melda deg på i kommentarfeltet under saka på facebook eller på mail: vossevangen.ck@gmail.com innan 15.2.

Saksliste som fylgjer;
...
1. Godkjenne stemmeberetta.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Val av ordstyrar, referent og to medlemmar til å signere protokoll.
4. Årsmelding og rekneskap.
5. Medlemskontingent 2021.
6. Innkomne framlegg.
7. Val

Saker som ein ynskjer å melde til årsmøtet kan sendast på vossevangen.ck@gmail.com  innan 15.2.21.

Venleg helsing Styret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar