mandag 26. februar 2024

Årsmøte 17. mars kl. 18

Innkalling til årsmøte 2024
Vossevangen Cykleklubb


Tid: Sundag 17. mars kl. 18.00
Stad: Voss bowling

Saksliste:
1. Opning
2. Godkjenning av røysteføre
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Val av dirigent og to representantar til å underskriva protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap og budsjett
7. Fastsetjing av medlemskontigenten 2024
8. Ungdomssatsing i regi av region vest (Rune kjem med info)
9. Rune Herheim info om Jokerritt
10. Innkomne forslag
11. Val

Forslag til andre saker som ønska handsama på årsmøte må væra styre i hende innan 10. mars 2024.

Styret Vossevangen Cykleklubb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar