tirsdag 20. januar 2015

Lisens 2015

I midten av november opna kjøp av lisens 2015. Prosessen går som den gjorde i 2014. Rune som har lisensansvar vil motta informasjon pr. e-post for kvart enkelt medlem som løyser lisens. Lisensen vert fyrst aktiv etter han har "trykt godkjenn". I midten av januar vert det sendt ut ein e-post til alle som hadde lisens i 2014 om at ny sesong er opna. Same info med nokre tillegg vert sendt ut i slutten av februar då forsikringsdekninga i 2014 lisensen går ut. Hugs at de gjennom heilårslisensen òg er forsikra under trening. Sjå fullstendig vilkår her: http://sykling.forbundetonline.no/organisasjon/sportslig/Documents/Forsikringsbevis%20og%20vilkår%20Norges%20Cykleforbund%20pr%2001%2003%202013_%20versjon%20av%205%203%202013.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar