torsdag 30. mars 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøte Vossevangen Cykleklubb
Tid: Sundag 16. april kl. 19.30
Stad: Peppes pizza

Sakslista:
1. Opning
2. Godkjenning av røysteføre
3. Godkjenning av innkalling og sakslista
4. Val av dirigent og to representantar til å underskriva protokollen
5. Årsmelding
6. Rekneskap og budsjett
7. Fastsetjing av medlemskontingent 2023
8. Talentsatsing i regi av NCF Region Vest (Rune kjem med info)
9. Info om arrangering av ritt (Rune Herheim)
10. Drøfting av samanslåing av VCK og Voss SK
11. Innkomne forslag
12. Val

Forslag til andre saker som ein ynskjer skal handsamast på årsmøte må vera styret i hende innan 10. april 2023.

Styret Vossevangen Cykleklubb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar