lørdag 23. september 2023

Medlemstilbod: Bikefolder

Vyrde medlemmer,

Gjennom Norges Cykleforbund har me fått eit medlemstilbod. BikeFolder er eit norsk selskap som har utvikla ei teneste som kan sikra verdien på sykkelen samt gje ein verdiauke. Her

kan de lese meir: www.BikeFolder.com  

Gjennom avtalen får alle medlemar gratis BikeFolder der ein kan leggja inn kor mange syklar ein ynskjer. Det er ingen månads- eller årsgebyr. I tillegg til gratis konto kan de også leggja syklane dykkar i eit forsikringsgodkjent sykkelregister – også dette gratis så lenge sykkelen eksisterer. Med sykkelen i dette registeret får ein lågare pris på innbuforsikring samt ei høgare utbetaling ved tjuveri av sykkelen.

Medlemmer kan nytta denne lenkja: https://bikefolder.com/ncf/ 

Mvh VCK styre v/Ørjan Hirth-Horvei1 kommentar: